Montering med dolda karmhål

Denna ändan av munstycket ska användas vid dolda karmhål.Munstycke A med klämfunktion
Läs mer om de olika munstyckerna här
Öppna fönster i vädringsläge.
Placera höger och vänster verktyget så högt upp så att klämplattan på 90 grader stödjer mot karmöverstycket.
Munstycket med klämfunktion griper tag i kanten som träder fram vid vädringsläge.

Pumpa in tills klämplattan trycker lagom hårt mot karmstycket. Gå på känsla.
Vrid säkerhetsspärrhandtaget bakåt tills det tar emot på tappen vid fogsprutspärrens baksida.

(Detta moment behövs endast vid rundade eller fasade innehörn)


Vrid runt sidostödet om ytterkant karm och spänn excenter spaken.
Stäng fönster.
Ställ in smygdjup genom att lossa excenterspaken på husväggvinkeln. För vinkeln fram eller bak till önskat mått med hjälp av tumstock.

(Innersmygdjup c:a 0-260 mm)

Finjustera med justerratten.

(Innersmygdjup c:a 0-260 mm)

Lyft nu upp fönstret och för in det i öppningen.
Justera nu karmen i lod och fäst in skruvar.

(Detta moment behövs endast vid rundade eller fasade innehörn)


Montera nu bort verktyget genom att först lossa excenterspaken längst fram så att sidostödet släpper från ytterkarmen.
Vrid sedan säkerhetshandtaget framåt. Tryck på fogsprutspärren och dra samtidigt tillbaka bygelstången. Ta sedan bort verktyget.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Steg 6

Steg 7

Steg 8

Steg 9

Steg 10

Steg 11

Steg 12

Steg 13


imfa    |    Åkarerundan 6     |    312 45 Veinge     |    0734359386