Byte av munstycke

Munstycke A
Änden med klämfunktion är främst till för öppningsbara fönster med dolda karmhål.

Exempel på dessa fabrikat är Elitfönster, Allmogefönster och Knäreds fönster.

Munstycke B
Änden med halvhylsa är främst till för när fönsterbågen eller dörrbladet täcker en del av karmhålet.

Exempel på dessa fabrikat är Mockfjärds fönster, Traryd Fönster och SP - fönster.De ihåliga hylsorna på munstycke A och B är till för alla fasta och öppningsbara fönster med synliga karmhål.
Skruva bort mutterhandtag.
Drag munstycket rakt ut och vänd ett halvt varv.
Skruva fast mutterhandtaget.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 3


imfa    |    Åkarerundan 6     |    312 45 Veinge     |    0734359386